Home > Published Issues > 2019 > Volume 7, No. 4, December 2019 >
Volume 7, No. 4, December 2019
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 7, No. 4, December 2019) Page
1
Oliver Urbann and Jonas Stenzel
112
2
Panyanat Aonpong, Qingqin Chen, Yutaro Iwamoto, Lanfen Lin, Hongjie Hu, Qiaowei Zhang, and Yen-Wei Chen
117
3
Hwei Jen Lin, Yoshimasa Tokuyama, and Zi Jun Lin
126
4
Jakub Król and Michał Grega
130
5
Kazuki Otsuki, Yutaro Iwamoto, Yen-Wei Chen, Akira Furukawa, and Shuzo Kanasaki
134
6
Edisanter Lo
140
7
Seyyed Hossein Kazemi and Ali Jebelli
145