Home > Published Issues > 2021 > Volume 9, No. 3, September 2021 >
Volume 9, No. 3, September 2021
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 3, September 2021) Page
1
Bertram Sabrowsky-Hirsch, Stefan Thumfart, Wolfgang Fenz, Richard Hofer, Pierre Schmit, and Franz Fellner
67
2
Ying Liu, Yangge Qiao, Yu Hao, Fuping Wang, and Sheikh Faisal Rashid
74
3
Naomichi Takada and Toshiaki Omori
87
4
Dian Li, Cheng Wu, and Yiming Wang
95
5
Kosuke Goto, Tomio Goto, and Koji Funahashi
103
6
Jiani Zhou and Tae Soo Yun
109